ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05 ส.ค. 63 ถึง 06 ส.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
27 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10