ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกบัวสีแดง ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “อ”

สัญลักษณ์ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชา  ซึ่งเปรียบ  ได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า

สัญลักษณ์ “อ” หมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแล    อุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป