ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก โดยผอ.สุดารัตน์ ทับสาย ร่วมกับอสม.ตำบลดอนกรวย  นายปรีชา หงส์สุภางค์พันธ์ุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลดอนกรวย และคณะครู ร่วมคัดกรองนักเรียนในวันเปิดเรียนหลังจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  โดยคัดกรองด้วยการวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างละเอียดทุกคน

นายปรีชา หงษ์สุภางพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลดอนกรวยให้ความอนุเคราะห์ร่วมคัดกรองนักเรียน
ผอ.สุดารัตน์ ทับสาย ร่วมคัดกรองนักเรียนกับอสม.ตำบลดอนกรวย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,19:43   อ่าน 50 ครั้ง