ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกจัดการเรียนการสอนชดเชยวันเสาร์

โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้มีการปิดเรียนในช่วงเดือนมกราคม 2564  โดยมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยตั้งแต่วันเสาร์ที่  6  กุมภาพันธ์ -  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวโอวาทกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2564,15:56   อ่าน 54 ครั้ง