ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ หลักสูตรนอกห้องเรียน โดยสพฐ .ร่วมกับ บรีส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ หลักสูตรนอกห้องเรียน โครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน”  โดยได้รับโล่รางวัลจากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับมอบก่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ราชบุรีเขต 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,21:55   อ่าน 16 ครั้ง