ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับมอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวด  1  โรงเรียน  1  นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจากนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  โดยได้รับมอบก่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต  2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,22:04   อ่าน 17 ครั้ง