ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกเป็นศูนย์แจกข้อสอบ NT  ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย และเป็นสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ประสานงาน ดูแล และกำกับติดตามการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจากนายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ. สพป.ราชบุรีเขต 2
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:30   อ่าน 53 ครั้ง