ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวาระสิ้นปีการศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบหมายภาระงานสิ้นปีการศึกษา 2563  และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,19:14   อ่าน 71 ครั้ง