ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมออนไลน์เพื่อวิเคราะห์หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร ด้วยระบบ Zoom

วันที่ 5-6  พฤษภาคม 2564  นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก  ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom)  ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาและนำเสนอการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยได้รับการแนะนำการจัดทำการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรจากผอ.สุดารัตน์ ทับสาย

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2564,17:52   อ่าน 29 ครั้ง