ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 35) 24 ก.ค. 63
แจ้งการเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน (อ่าน 20) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 25) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 22) 24 ก.ค. 63