ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วม รับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -๑๙ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกจึงขอประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังต่อไปนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,09:18   อ่าน 3298 ครั้ง