ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันเสาร์ เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 7) 22 ก.พ. 64
ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 75) 29 ม.ค. 64
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ฯ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 65) 20 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3063) 25 ธ.ค. 63
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 3099) 24 ก.ค. 63
แจ้งการเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน (อ่าน 3259) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 3299) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 3324) 24 ก.ค. 63