ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 83) 24 ก.ค. 63
แจ้งการเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน (อ่าน 106) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 143) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 142) 24 ก.ค. 63