ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้ัอจัดจ้าง(โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้ (อ่าน 794) 15 ส.ค. 59
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 798) 08 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (อ่าน 779) 08 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 826) 08 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน (อ่าน 994) 08 ก.ค. 59
คุ่มือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 785) 08 ก.ค. 59
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 890) 08 ก.ค. 59
คู่มือคุณธรรมและจรรยาบรรณของครู (อ่าน 1254) 08 ก.ค. 59
คู่มือประชาชน (อ่าน 590) 08 ก.ค. 59
ชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ (อ่าน 789) 01 ก.ค. 58