ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางผาณิต อุ่นรั้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรติมา เจริญใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวธรรมพร ลิ้มฮ่งเคี้ยง
ครูอัตราจ้าง