ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สโรชา นพพากูล
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:47   อ่าน 163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปล่อยกระดาษ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ฑิตฐิตา ชัยเลิศ ป.4/1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:40   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ลูกชุบ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโครงการ กสศ.
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:39   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขนมจีบ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโครงการ กสศ.
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:38   อ่าน 92 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สังขยา ฟักทอง+มะพร้าว
ชื่อนักเรียน : ป.4/2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:23   อ่าน 132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Producer
ชื่อนักเรียน : ป.4
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:19   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปีใหม่ของหนู
ชื่อนักเรียน : ป.4/2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:18   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ป.4 สายบุญ
ชื่อนักเรียน : ป.4/2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:18   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานวันวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ป.4-6
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:17   อ่าน 110 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : ป.2/2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:15   อ่าน 101 ครั้ง