ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม ชื่อเรื่อง ห้องเรียนสนุก มีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,13:49  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนสนุกมีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,04:01  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงการบรีส เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่นเลอะนอกห้องเรียน ปี2
ชื่ออาจารย์ : นายทีปกร อาริภู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,15:34  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันวิทยาศาสตร์ 16 ส.ค. 62
ชื่ออาจารย์ : นายทีปกร อาริภู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,08:30  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรติมา เจริญใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,16:44  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรชนก โฉมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:44  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนี จิ้มลิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:44  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพันธ์ ควรนิคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:43  อ่าน 1150 ครั้ง
รายละเอียด..