ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ประเมินครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรติมา เจริญใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,16:44  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกร็ดน่ารู้กับครูอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางอรวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:53  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พี่เลี้ยง Producer
ชื่ออาจารย์ : นายรัตนพล ครุธงาม
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอนเอกเทคโนโลยีการศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:52  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทำอาหาร(สุกี้น้ำ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลลิตา ฐิตะสาร
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอนเอกคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:51  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรชนก โฉมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:44  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนี จิ้มลิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:44  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพันธ์ ควรนิคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,14:43  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..