ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0615765191
อีเมล์ : narat18012514@gmail.com
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,04:01  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนสนุกมีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้
รายละเอียดผลงาน
    โครงการบัวหลวงก่อการครู หลักสูตร : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
บันทึกโมดูล 4 หัวข้อ “ครูปล่อยแสง : บัวหลวงก่อการครู ร่วมพัฒนา”
วันศุกร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 20.00 น.
ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,04:01   อ่าน 18 ครั้ง