ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0615765191
อีเมล์ : narat18012514@gmail.com
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,13:49  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม ชื่อเรื่อง ห้องเรียนสนุก มีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้
รายละเอียดผลงาน
นวัตกรรม ชื่อเรื่อง ห้องเรียนสนุก มีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ครูดีเด่น"  เนื่องในวันครู ประจำปี 2564  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,13:49   อ่าน 18 ครั้ง